ΠΡΟΩΘΗΤΡΙΕΣ – ΑΘΗΝΑ

Περιγραφή θέσης: Φροντίζει για την αποτελεσματική προώθηση, πώληση και γευστική δοκιμή προϊόντων ψυγείου σε καταστήματα Super Markets, εντός του νομού Αττικής.

MERCHANDISER

Περιγραφή θέσης: Φροντίζει για τον αποτελεσματικό ανεφοδιασμό – παρουσίαση και προώθηση προϊόντων καταναλωτισμού, μεγάλης και γνωστής εταιρείας , σε κεντρικά σημεία πώλησης.

ΠΩΛΗΤΕΣ / ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ

Περιγραφή θέσης: Φροντίζει για την αποτελεσματική πώληση τεχνολογιών cloud γνωστού οργανισμού , σε επαγγελματικούς χώρους και ξενοδοχειακές μονάδες, σε Αττική και εκτός Αττικής.